Taleple Bağlılık İlkesi Bakımından Yargıtay’ın Bir Kararının İncelenmesi

28 Aralık 2018 tarihinde yazıldı.

Taleple Bağlılık İlkesi Bakımından Yargıtay’ın Bir Kararının İncelenmesi için yorumlar kapalı

Taleple bağlılık ilkesi, Medenî Usul Hukuku’nda yer alan yargılamaya hâkim olan ilkelerden bir tanesidir ve hâkimin, tarafların talepleriyle bağlı olduğunu, talepten fazlasına veya talepten başka bir şeye karar veremeyeceğini; ancak duruma göre talep sonucundan daha azına karar verebileceğini ifade eder. Belirtmek gerekir ki, hâkim bazı durumlarda taleple bağlı değildir. Bu durumlar Kanunda açıkça belirtilmiştir.

Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi 01.03.2016 tarihinde verdiği bir kararda; davacının maddî tazminat talep etmesine ve yerel mahkemenin de davacının davasını ispatlayamadığı gerekçesi ile davanın reddine karar vermesine karşılık adi şirketin tasfiye edilmesi gerektiği gerekçesi ile kararın bozulmasına karar vermiştir. Bu durum ise taleple bağlılık ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

Anahtar kelimeler: yargılamaya hâkim olan ilkeler, taleple bağlılık ilkesi, adi ortaklık sözleşmesi, adi ortaklığın tasfiyesi, maddî tazminat

OĞUZ, Habip: “Taleple Bağlılık İlkesi Bakımından Yargıtay’ın Bir Kararının İncelenmesi”, UMD, y.2016, S.8, s.301-316.