Sorumluluk Hukukunda Kusur

28 Aralık 2018 tarihinde yazıldı.

Sorumluluk Hukukunda Kusur için yorumlar kapalı

Sorumluluk, üst bir kavram olarak hem kusur sorumluluğunu hem kusursuz sorumluluğu kapsar niteliktedir. Sorumluluk hukuku özel hukukun önemli dalını oluşturmaktadır. Dar anlamda sorumluluk kavramından akit dışı sorumluluk, en dar anlamda sorumluluk kavramından ise haksız fiil (kusur) sorumluluğu anlaşılır.

Hukuk düzeni ve ahlâk tarafından kınanabilir bir davranış biçimi olarak kusur, kusur sorumluluğunun en temel ögesidir. Kusur, insanın dış dünyaya yansıyan davranışlardan kınanabilir nitelikte olanlarıdır. Objektif ve sübjektif teori olmak üzere kusuru açıklayan iki teori vardır.

Zarar görenin kendi kusuruyla zararının arttığı durumlar ile kusursuz sorumlulukta sorumlu olan kimsenin ayrıca bir kusurunun olduğu ek kusur neticesinde meydana gelen zararların tazmininde kusurun bu nitelikleri de göz önüne alınır.

6098 sayılı Borçlar Kanunumuzda kusurun türlerinin sayılmamış olması, kusurun az ya da çok her türlüsünün (zarar şartı ile) gerçekleşmesi hâlinde tazminata hükmedilmesi gerektiği fikrinden ileri gelmektedir. Böylece kastın ya da ihmalin yoğunluğuna göre hâkim, hakkaniyet çerçevesinde tazminat miktarını tayin edecektir.

Anahtar kelimeler: sorumluluk, kusur, kusur çeşitleri, zarar görenin kusuru, ek kusur, davranış

OĞUZ, Habip: “Sorumluluk Hukukunda Kusur”, TAAD, y.7, S.28, Ekim 2016, s.273-286.