İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali ve Korunması

29 Aralık 2018 tarihinde yazıldı.

İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali ve Korunması için yorumlar kapalı

İkinci baskısını 2012 yılı mayıs ayında yaptığımız eserime gösterdiğiniz teveccühlerinize rağmen aradan geçen beş, beş buçuk yılda eserin yeni baskısını hazırlayamamaktan duyduğum üzüntüyü evvela belirtmek isterim. Zira aldığım onca olumlu geri dönüşlere rağmen 3’üncü baskı için çalışmaların bu günlere kalması benim için üzüntü vericidir. Ancak bu zaman diliminde yine de boş durduğum söylenemez.

Bir taraftan hâkimlik – savcılık mesleğinin yoğun iş yükü altında mesai harcamak, bir taraftan Özel Hukuk alanında doktora çalışmalarına devam etmek ve nihayet diğer taraftan Hâkim Yusuf Demirci ile birlikte hazırladığım ve Özel Hukuk yargılamasında baş ucu kitabı olmasını hayal ettiğimiz, kısa zamanda 4’üncü baskını yaparak da bu hedefe emin adımlarla ilerleyen “Uygulamadan Örnekler ve Güncel Yargıtay Kararları İle Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat, Pratik Kitap” adlı eserimizi siz değerli hukukçuların ilgisine sunmak benim için gerçek bir mutluluk kaynağıdır.

İkinci baskıdan bu yana uzun sayılabilecek bir zaman geçtiği göz önüne alındığında, gerek bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçip kat ettiği mesafeden gerek ülkemizin içinde bulunduğu durumdan kaynaklanan sebeplerle, kitapta yer alan mevzuat hükümlerinde önemli sayılabilecek değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır. Ben de anılan değişiklik ve yenilikleri kitabımın bu 3’üncü baskısında özenli bir şekilde işlemeye gayret gösterdim.

Bu baskıda kitap, akademik kaygılarla teorik metotta sizlerin ilgisine sunulmak yerine ilk defa, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararları ile zenginleştirilmiş ve bu hâli ile siz değerli hukukçuların ilgisine sunulmuştur. Böylece uygulayıcıların da başvurabileceği, zengin bir kaynak oluşturulmaya gayret gösterilmiştir.

Yine bu baskının basımı anına kadar yürürlükte bulunan ve kitabımızda işlenen konularla alakalı mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli güncellemeler yapılmıştır. Bu cümleden olarak, kitabımız dahilinde işlenen konular hakkında, kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle yapılan değişiklikler titizlikle yerlerine işlenmiştir.

Eserin bu üçüncü baskısında da yayınevini bana açan Hakan Karaaslan’a, dizgi ve mizanpajda hayli emek ve mesai harcayan Bilgin Teren’e teşekkür ederim.

İlgili mevzuat hükümlerinde yapılan değişikliklerin titizlikle işlendiği ve yargı kararlarıyla zenginleştirilen eserimizin 3’üncü baskısının da siz değerli hukuk insanlarına faydalı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum. Hukukun engin denizlerine bir damla katabilmiş olmanın mutluluğuyla…

Habip OĞUZ, 29/12/2018, Ankara