Vitrin

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat – Pratik Kitap

Her yeni baskıda olduğu gibi yeni bir heyecan ile yine siz değerli hukuk insanları ile birlikteyiz. Ne mutlu! Üretebilme azmimizi canlı tutan, bu güzel memleketin çeşitli yerlerinden bizlere ulaşan, heyecanımızı paylaşan sizlere şükranlarımızı iletiyoruz. Devamını oku...


İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali ve Korunması

İkinci baskısını 2012 yılı mayıs ayında yaptığımız eserime gösterdiğiniz teveccühlerinize rağmen aradan geçen beş, beş buçuk yılda eserin yeni baskısını hazırlayamamaktan duyduğum üzüntüyü evvela belirtmek isterim. Zira aldığım onca olumlu geri dönüşlere rağmen 3’üncü baskı için çalışmaların bu günlere kalması benim için üzüntü vericidir. Ancak bu zaman diliminde yine de boş durduğum söylenemez. Devamını oku...


Elektronik Ortamda Kişisel Verilerin Korunması, Bazı Ülke Uygulamaları ve Ülkemizdeki Durum

Günümüz teknoloji çağında, bilginin çok hızlı şekilde toplanması, işlenmesi ve aktarılmasının kişinin mahremiyet, rahatsız edilmeme, anonim kalma gibi özellikle manevî varlığına ilişkin haklarını tehdit etmesiyle birlikte, dünya üzerinde kişinin aidiyetini belirleyen kişisel verilerinin korunması gerektiği fikri ortaya çıkmıştır. Devamını oku...


Taleple Bağlılık İlkesi Bakımından Yargıtay’ın Bir Kararının İncelenmesi

Taleple bağlılık ilkesi, Medenî Usul Hukuku’nda yer alan yargılamaya hâkim olan ilkelerden bir tanesidir ve hâkimin, tarafların talepleriyle bağlı olduğunu, talepten fazlasına veya talepten başka bir şeye karar veremeyeceğini; ancak duruma göre talep sonucundan daha azına karar verebileceğini ifade eder. Belirtmek gerekir ki, hâkim bazı durumlarda taleple bağlı değildir. Bu durumlar Kanunda açıkça belirtilmiştir. Devamını oku...


Sorumluluk Hukukunda Kusur

Sorumluluk, üst bir kavram olarak hem kusur sorumluluğunu hem kusursuz sorumluluğu kapsar niteliktedir. Sorumluluk hukuku özel hukukun önemli dalını oluşturmaktadır. Dar anlamda sorumluluk kavramından akit dışı sorumluluk, en dar anlamda sorumluluk kavramından ise haksız fiil (kusur) sorumluluğu anlaşılır. Devamını oku...